Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο

Home / Νέα / Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο, τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2018) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλης κλίμακας σπορά σπερμάτων σκλήθρων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Εργαστήρια Συστηματικής Βοτανικής και Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας). Τα σπέρματα συλλέχθηκαν από σκλήθρα που φύονται σε αλλουβιακά εδάφη της Άνδρου, ενώ τα νεαρά δενδρύλλια ήδη βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Στους αμέσως προσεχείς μήνες, περί τα 9000 δενδρύλλια πρόκειται να μεταφερθούν σε φυτώριο το οποίο προετοιμάζεται εντός του Κτήματος Αγαδάκη στην Άνδρο (σε συνεργασία με την Καΐρειο Βιβλιοθήκη).

Αφού προσαρμοστούν επαρκώς, θα μεταφερθούν αργότερα στις οριστικές θέσεις φύτευσης, δηλαδή εκεί όπου τα αλλουβιακά δάση έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση τους.

Φύτευση σπερμάτων  

Φύτευση σπερμάτων

Νεαρά δενδρύλλια

Νεαρά δενδρύλλια