Δράσεις του έργου

Home / Δράσεις του έργου

Το έργο περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές δράσεις (μελέτες, σχεδιασμός, κλπ), κύριες δράσεις διατήρησης, δράσεις επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση του προγράμματος, καθώς και δράσεις για την σωστή παρακολούθησή του.