Επικοινωνία

Home / Επικοινωνία

Δρ. Γεώργιος Ζερβάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 2105294341

Fax: +30 2105294873

Website: http://efp.aua.gr/el/userpage/705


Φόρμα επικοινωνίας: