Περιοχές δράσης

Home / Περιοχές δράσης

Ως περιοχή δράσης του έργου έχει οριστεί το νησί της Άνδρου. Η Άνδρος αποτελεί το βορειότερο άκρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, σε κοντινή απόσταση από την Εύβοια η οποία ανήκει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αποτελώντας έτσι σύνδεσμο ανάμεσα στις κεντρικές Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γεγονός που συμβάλλει ιδιαίτερα στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του νησιού και τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων του.