Είδη και οικότοποι

Home / Είδη και οικότοποι

Η περιοχή του έργου φιλοξενεί τρία θαλάσσια είδη προτεραιότητας:

  • Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus)
  • Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
  • Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii)

Υπάρχουν επίσης αλλουβιακά δάση σκλήθρων (Alnus glutinosa), που είναι πολύ σημαντικά τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς είναι σπάνια και απειλούμενα σε ολόκληρη την Ευρώπη.