Αλιευτικός Τουρισμός

Home / Αλιευτικός Τουρισμός

Το Γραφείο Ενημέρωσης λειτουργεί πιλοτικά ως ηλεκτρονική πλατφόρμα και παρέχει πληροφορίες για τον οικοτουρισμό στο νησί της Άνδρου.

Κύριος σκοπός του είναι η προώθηση και διάδοση πληροφοριών για τις ευκαιρείες αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο και την οργάνωση τουριστικών αλιευτικών εξορμήσεων από τοπικούς αλιείς με ιδιαίτερη αναφορά στα μέλη του σήματος ποιότητας Andros Brand.

 

Πληροφορίες για τους αλιείς

 

Πληροφορίες για τους επισκέπτες 

 

Επισκεφτείτε μας στο Κέντρο Ενημέρωσης του έργου στο Κόρθι.