Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο

Home / Νέα / Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των κατοίκων της Άνδρου σχετικά με το έργο LIFE Andros Park στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου. Στόχος της ημερίδας και του συνόλου των ομιλιών ήταν η παρουσίαση του περιεχομένου των δράσεων του έργου, η σύνδεσή του τόσο με το προηγούμενο έργο LIFE που υλοποιήθηκε στην Άνδρο (ANDROSSPA), όσο και με το έργο LIFE Terracescape που υλοποιείται παράλληλα στο νησί, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κ. Ι. Μητσόπουλος) παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών NATURA 2000. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη ενεργής στήριξης και συμμετοχής στο έργο των κατοίκων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας με τους αντιπροσώπους του προγράμματος για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του νησιού. Μετά τις ομιλίες, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έθεσαν προβληματισμούς σχετικούς με το περιεχόμενο του έργου όσο και γενικότερα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον του νησιού.