Μεταφορά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκατάσταση δενδρυλλίων σκλήθρου στο Κτήμα Αγαδάκη(Καΐρειος Βιβλιοθήκη).

Home / Νέα / Μεταφορά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκατάσταση δενδρυλλίων σκλήθρου στο Κτήμα Αγαδάκη(Καΐρειος Βιβλιοθήκη).

Περί τα 9.000 δενδρύλλια(σπορόφυτα) σκλήθρου,τα οποία προήλθαν από τη βλάστηση σπόρων που είχαν συλλεχθεί από ενδιαιτήματα της Άνδρου, ετοιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δίσκους σποράς και σε ελεγχόμενες συνθήκες σπορείου για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως ότου φτάσουν σε κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση.

Παράλληλα και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, πραγματοποιήθηκαν εργασίες δημιουργίας φυτωρίου (αλέες φύτευσης με σκίαση, δίκτυο άρδευσης και περίφραξη) στο Κτήμα Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), ενώ ολοκληρώθηκε και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη διαδικασία μεταφύτευσης των δενδρυλλίων σκλήθρου.

Η μεταφορά των δενδρυλλίων σκλήθρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη και η μεταφύτευση τους σε ειδικές σακούλες ανάπτυξης (όπου θα παραμείνουν μέχρι την τοποθέτησή τους στις οριστικές θέσεις φύτευσης στα δάση σκλήθρων της Άνδρου) έλαβε χώρα στο διάστημα 5 με 11 Ιουνίου, με τη συμμετοχή προσωπικού από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Καΐρειο Βιβλιοθήκη και τον Δήμου Άνδρου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφύτευση περίπου 2.500 δενδρυλλίων, η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

 

Μεταφορά των νεαρών δενδρυλλίων σκλήθρου από τις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αρχικά αναπτύχθηκαν.

Μεταφύτευση των δενδρυλλίων σκλήθρων από τους δίσκους σποράς στις ειδικές σακούλες φύτευσης(Κτήμα Αγαδάκη).

Άποψη του διαμορφωμένου χώρου του φυτωρίου (Κτήμα Αγαδάκη) με τα νεαρά σπορόφυτα εντός των δίσκων σποράς (αριστερά) και τα έτοιμα μεταφυτευμένα δενδρύλλια μέσα στις σακούλες φύτευσης (δεξιά). 

Τα νεαρά σκλήθρα στις σακούλες φύτευσης. Τα χρωματιστά καρτελάκια προσδιορίζουν ακριβή περιοχή προέλευσης (εντός της Άνδρου) του αρχικού σπόρου.