Πρώτο newsletter του έργου

Home / Νέα / Πρώτο newsletter του έργου

Το πρώτο newsletter το έργο, το οποίο περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση του έργου και τις κύριες δράσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο εδώ.