Συναντήσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας

Home / Νέα / Συναντήσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις στο Κόρθι και στη Μεσσαριά Άνδρου. Οι συναντήσεις εστίασαν στην ενημέρωση και στη συζήτηση με ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς της αλιείας, του τουρισμού και της εστίασης, για θέματα που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθησή τους. Ειδικά όσον αφορά την παράκτια αλιεία και τον αλιευτικό τουρισμό, στις συναντήσεις συμμετείχε ειδικός προσκεκλημένος παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποι αλιέων μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν τις απόψεις τους για την προοπτική του αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο και τη σημασία πι στοποίησης των προϊόντων τους.