Θεματικό newsletter: Μανιτάρια που σχετίζονται με τα σκλήθρα στην Άνδρο

Νέα
Είτε είναι σαπροτροφικοί και αποσυνθέτουν νεκρή φυτική ύλη, είτε αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με τα σκλήθρα, οι μύκητες που σχετίζονται με τα σκλήθρα είναι εξ ίσου σημαντικοί για την ύπαρξη και ευρωστία των δέντρων, ενώ επιπροσθέτως αποτελούν ιδιαίτερο συστατικό στοιχείο της βιοποικιλότητας του προστατευόμενου βιοτόπου. Στο θεματικό αυτό newsletter μπορείτε να ακολουθήσετε τους ειδικούς στην αναζήτηση και συλλογή μανιταριών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και να μάθετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα είδη που εντόπισαν. Newsletter
... >>> ...

Συλλογή συμβιωτικών μυκήτων του σκλήθρου

Νέα
Οι ερευνητές του έργου πραγματοποίησαν επισκέψεις σε οικοτόπους προτεραιότητας στη Βόρη και τις Εβρουσσιές στις 23-25/11/2018 για τον εντοπισμό μανιταριών που σχηματίζουν εκτομυκορριζικοί μύκητες των σκλήθρων. Μανιτάρια Paxillus cf. rubicundulus εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν στο γεφύρι της Βουρκωτής. Αφού τεμαχίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εναιωρήματος, το οποίο εφαρμόστηκε στο ριζικό σύστημα δενδρυλλίων σκλήθρου που αναπτύσσονται στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη. Το σκλήθρο και ο συγκεκριμένος μύκητας αναπτύσσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συμβιωτική σχέση, μέσω της οποίας ωφελούνται και τα δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, ο μύκητας διευκολύνει το σκλήθρο στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχειών από το έδαφος, ενώ το σκλήθρο παρέχει στον μύκητα οργανικές ενώσεις που σχηματίζει μέσω της φωτοσύνθεσης.    
... >>> ...

The Unadvertised Details Regarding Best Vpn Most People Aren’t Aware Of

Νέα
Conclusions Following briefly working through six popular cloud hosting storage solutions, it is not tough notice the reason many men and women discover it difficult to establish which assistance is the very best for them. As a result, their solutions might end up being more costly merely because of the. The perfect service also allows the capability of whole date security. Very best VPN providers offer specific exclusive option of often the web. The most effective means associated with checking would certainly be to help try out their own expert solutions. It can be difficult to sift through them just about all to get precisely what the services you're hunting for. A VPN service any sure way of hiding your own IP, a critical bit involving your own personal facts.…
... >>> ...

The New Fuss About Best Vpn

Νέα
The Number One Question You Must Ask for Best Vpn Conclusions After briefly working through a few popular fog up storage remedies, it basically challenging to see the good reason that many persons discover it challenging to establish which support is the very best regarding them. Therefore, their services might be costlier just simply because in this. The excellent service in addition allows the facility of total date security. Finest VPN providers provide specific exclusive option of the particular web. The top means of checking will be in order to check out their very own expert services. It could be tough to sift through them all of to have just what the assistance you're searching for. A VPN service any sure technique of hiding your current IP, a critical bit…
... >>> ...

The New Fuss About Best Vpn

Νέα
Conclusions Following briefly operating through six popular impair storage treatments, it just isn't hard to look at the good reason that many folks still find it hard to figure out which assistance is typically the best possible regarding them. Subsequently, their expert services might be costlier only because of this. The perfect service likewise gives the service of entire date encryption. Very best VPN providers provide specific particular option of typically the web. The very best means involving checking would certainly be to be able to try on their own expert providers. It usually is hard to dig through them just about all to obtain what the assistance you're in search of. A VPN service is 1 sure technique of hiding your IP, a major bit associated with your very…
... >>> ...

Finding the Best Vpn

Νέα
Details of Best Vpn Conclusions Right after briefly working through 5 popular cloud storage remedies, it just isn't challenging to check out the reason why many men and women still find it challenging to figure out which support is the particular finest with regard to them. Consequently, their providers might become more expensive just simply because with this. The excellent service as well provides the capability of complete date security. Absolute best VPN providers produce specific specific accessibility to the web. The top means connected with checking will be to help try their particular expert solutions. It usually is challenging to dig through them almost all to get what exactly the program you're hunting for. A VPN service is 1 sure way of hiding your current IP, a crucial bit…
... >>> ...

Finding the Best Vpn

Νέα
The Number One Question You Must Ask for Best Vpn Conclusions After briefly running through six popular cloud storage remedies, it is not tough check out the good reason that many folks believe it is difficult to identify which service is the particular best to get them. As a result, their solutions might become costlier simply because with this. The perfect service also provides the ability of total date encryption. Best possible VPN providers provide specific specific option of the particular web. The perfect means associated with checking would certainly be to help test out their very own expert services. It is usually difficult to search through them most to acquire precisely what the services you're looking for. A VPN service is one sure means of hiding your own IP,…
... >>> ...

The New Fuss About Best Vpn

Νέα
Details of Best Vpn Conclusions Just after briefly jogging through four popular cloud storage options, it basically difficult to look at the good reason that many people discover it tough to decide which program is the particular best to get them. For that reason, their expert services might turn out to be higher priced simply because with this. The best service in addition gives the service of full date security. Best possible VPN providers offer specific specific accessibility to the particular web. ydte.obl.edu.eu.org The most effective means of checking would be to be able to try their expert services. It might be tough to search through them all for getting what exactly the assistance you're hunting for. A VPN service is 1 sure technique of hiding your IP, a major…
... >>> ...

That’s Worried Regarding Business Profit and How come You Should certainly End up being Paying Attention

Νέα
Organization Profit Basics Explained What you understand can be ready to help in making a profit. When you undercharge in that case earning a profit takes a great longer and a lot more attempt. Simply put, earnings could not arrive at the price of the other 4 Ps. Financial Profit may differ from Accounting Profit. In the first place, it's essential to recognise how to calculate revenue. A further large method to raise your profits is always to advertise your self extensively. For anybody who is one amongst them who have wish to boost the enterprise income and improve the feet traffic, investing in an TELLER MACHINES machine is the perfect solution. The Tried and tested Method meant for Business Revenue in Step simply by Step Fine detail Do not…
... >>> ...

That’s Worried About Organization Earnings and How come You Will need to Become Forking over Attention

Νέα
Business Profit Fundamentals Explained What you understand can be capable to help you make a profit. In case you undercharge in that case earning money takes a a lot longer and much more efforts. Put simply, profit simply cannot arrive on the price of the other 4 Ps. Economic Profit ranges from Accounting Profit. In the first place, it's important to recognise how to compute profit. One other large way to raise the profits is always to advertise yourself extensively. If you are one amongst all of them whom wish to boost the company earnings and improve the feet traffic, investing in an TELLER MACHINES machine is a great solution. The Tried and True Method for Organization Revenue in coordination by Step Element Perform not become discouraged any time nobody…
... >>> ...