Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση φορέων με τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων

Home / Νέα / Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση φορέων με τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων

Εκπρόσωποι του έργου LIFE Andros Park συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποίησε ο νεοσύστατος Φορέας Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων με φορείς στις 2 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η συνάντηση αποτέλεσε μια από τις πρώτες κινήσεις του Φορέα Διαχείρισης, αναδεικνύοντας την πρόθεσή του για συνεργασία με φορείς που ήδη εμπλέκονται στην προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 των Κυκλάδων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση δράσεων και έργων στις προστατευόμενες περιοχές των Κυκλάδων, οι περισσότεροι από τους οποίους εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση και έργων LIFE στην περιοχή των Κυκλάδων, καθώς και εκπρόσωπος της ομάδα που θα αναλάβει την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 των Κυκλάδων. Εκ μέρους του έργου LIFE Andros Park συμμετείχαν ο Δήμος Άνδρου, η MOm και η NCC.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε μια σύντομη παρουσίαση των ειδών και των οικοτόπων, στα οποία απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στη διαχείριση, ενώ συζητήθηκε η διαθέσιμη από τους φορείς τεχνογνωσία, εξοπλισμός και δυνατότητα εμπλοκής εθελοντών στις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης τοπικά, καθώς και οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται ήδη στις περιοχές μέσω κυρίως έργων LIFE, οι προκλήσεις για τη διαχείριση και φύλαξη τόσων προστατευόμενων περιοχών σε νησιωτικό μάλιστα περιβάλλον με μεγάλο αριθμό ακατοίκητων βραχονησίδων, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση των περιοχών, καθώς και η ανάγκη εμπλοκής και αναζήτησης συνεργασίας και με άλλους φορείς.

Επιπλέον, τονίστηκε ο ρόλος των έργων LIFE που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στο νησί της Άνδρου, μέσα από τα οποία έχει υπάρξει βελτίωση της γνώσης γύρω από τα προστατευόμενα είδη του νησιού και τις περιοχές Natura 2000 του, υλοποιούνται δράσεις για την προστασία τους, ενώ παράλληλα έχει αποκτηθεί, σε τοπικό επίπεδο, τεχνογνωσία και εξοπλισμός που μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το έργο του Φορέα Διαχείρισης.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων συγκροτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Φορέας θα έχει έδρα στη Σύρο και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 36 περιοχών Natura 2000 των Κυκλάδων. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου στη Σύρο.

1η συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης. © Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων