Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση φυτεύσεων δένδρων στα δάση σκλήθρων

Home / Νέα / Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση φυτεύσεων δένδρων στα δάση σκλήθρων

Οι φυτεύσεις για την αποκατάσταση των δασών σκλήθρων στις περιοχές Βόρη και Λεύκα ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη φύτευση 3.000 δενδρυλίων περίπου.

Τα παρόχθια δάση σκλήθρων της Άνδρου έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια και τμήματά τους έχουν καταστραφεί. Με στόχο την αποκατάστασή τους, στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε το περασμένο έτος (2017-18) συλλογή σπερμάτων από δένδρα του νησιού, σπορά και ανάπτυξη δενδρυλίων στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταγκατάσταση σε φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη της Καϊρείου Βιβλιοθήκης (2018-19) πριν γίνει μεταφύτευσή τους σε επιλεγμένες θέσεις στη Βόρη και στα Λεύκα. Προηγουμένως (2018), πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Βόρης και καθορίστηκαν οι θέσεις φύτευσης.

    

Η πρώτη φάση φυτεύσεων ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τη φύτευση συνολικά 3.000 δενδρυλίων στις περιοχές Βόρη και Λεύκα από την ομάδα του έργου (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δήμος Άνδρου). Παράλληλα, για την προστασία τους από τη βόσκηση, οι συστάδες περιφράχτηκαν και σημάνθηκαν.

Το προσεχές διάστημα (2019-20) θα συνεχιστεί η φύτευση με στόχο την εγκατάσταση 8.000 δενδρυλίων στις προαναφερθείσες περιοχές, ενώ θα πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις για τη φροντίδα και τη διασφάλιση της επιβίωσής τους στο κρίσιμο αυτό αρχικό στάδιο.