Θεματικό newsletter: Οι Μεσογειακές φώκιες της Άνδρου

Home / Νέα / Θεματικό newsletter: Οι Μεσογειακές φώκιες της Άνδρου

Η Άνδρος, λόγω της εγγύτητας της με τη Γυάρο, που αποτελεί καταφύγιο για έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς της Μεσογειακής φώκιας στη Άνδρος αποτελεί δυνητικά έναν σημαντικό βιότοπο για τη Μεσογειακή φώκια. Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Andros Park πραγματοποιήθηκαν το 2017-2018 προσπάθειες καταγραφής της κατάστασης της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο.

Στο θεματικό αυτό newsletter μπορείτε να μάθετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το τι βρήκαν οι ερευνητές, που απαντώνται φώκιες στο νησί της Άνδρου και πως χρησιμοποιούν την ευρύτερη περιοχή των Βόρειων Κυκλάδων.

Newsletter