Συμμετοχή στην ημερίδα του ΦΔΠΠ Κυκλάδων στην Άνδρο

Home / Νέα / Συμμετοχή στην ημερίδα του ΦΔΠΠ Κυκλάδων στην Άνδρο

Η Ομάδα του έργου συμμετείχε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον ΦΔΠΠ Κυκλάδων με θέμα «Γνωριμία με τις περιοχές Natura 2000: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις» (Άνδρος, 21 Οκτωβρίου 2019).

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η βιοποικιλότητα των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 του νησιού και τα έργα LIFE που υλοποιούνται στην Άνδρο από τους Ι. Νικολάου (Δήμος Άνδρου) και Τ. Δημαλέξη (NCC), καθώς επίσης και η παρουσία της Μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τον Π. Δενδρινό (MΟm).

Παρουσιάστηκε το έργο και οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση από τους μελετητές των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 του νησιού αναφορικά με τη διαδικασία εκπόνησής τους, καθώς και τη διαβούλευση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε αναφορά στα θέματα προστασίας των οικοτόπων, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παράκτια αλιεία σε σχέση με τα προστατευόμενα είδη και στις ενδεχόμενες απειλές για τα οικοσυστήματα.

 

Το έργο παρουσιάστηκε και στις ημερίδες του ΦΔΠΠ σε Τήνο (23/10), Νάξο (9/11) και Πάρο (10/11).