Συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Home / Νέα / Συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Κατόπιν σχετικής απόφασης, το έργο έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Ανδρου.

Τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργα του Προγράμματος LIFE υπηρετούν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και αντίστοιχα και της Ελλάδας, ως κράτους – μέλους και επιπλέον συνάδουν με τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου.