Φύτευση 8.000 σκλήθρων στην Άνδρο

Home / Νέα / Φύτευση 8.000 σκλήθρων στην Άνδρο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις δενδρυλλίων σκλήθρου σε επιλεγμένες παραποτάμιες θέσεις στη Βόρη και στα Λεύκα. Συνολικά, φυτεύτηκαν 8.000 φυτά από την ομάδα του Δήμου Άνδρου και σύντομα αναμένεται να «πετάξουν» τα φετινά τους φύλλα.

Τα δενδρύλλια έχουν προέλθει από σπέρματα σκλήθρων που είχαν συλλεχθεί τα προηγούμενα χρόνια στα δάση της Άνδρου. Αφού σπάρθηκαν, βλάστησαν και έγιναν μικρά δενδρύλλια μακριά από το νησί, στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επέστρεψαν το καλοκαίρι για να προσαρμοστούν στις κλιματικές συνθήκες της Άνδρου. Παρέμειναν στο φυτώριο του κτήματος Αγαδάκη, στα Αποίκια, μέχρι πριν περίπου ένα μήνα, οπότε και ήταν αρκετά ανεπτυγμένα ώστε να μπορέσουν να φυτευτούν στις τελικές τους θέσεις. Τα δενδρύλλια σχηματίζουν πλέον μικρές περιφραγμένες συστάδες δίπλα στα ρέματα της Βόρης και των Λεύκων, όπου θα αναπτυχθούν και θα αποτελέσουν μέρος των δασών σκλήθρου της Άνδρου.

Τα παρόχθια δάση σκλήθρων έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια καθώς μεγάλος αριθμός δέντρων έχουν νεκρωθεί. Οι φυτεύσεις αποσκοπούν στην αποκατάστασή των δασών, ενώ προβλέπεται να γίνουν και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ανάσχεση και τον περιορισμό της διάβρωσης και των πλημμυρικών φαινομένων, δηλαδή παραγόντων που έχουν οδηγήσει σε αυτή την καταστροφή. Επίσης προβλέπονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης, η οποία δεν επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση του δάσους μέσω της ανάπτυξης νέων δέντρων.