Τελευταία φάση φύτευσης σκλήθρων

Home / Νέα / Τελευταία φάση φύτευσης σκλήθρων

Κατά την τελευταία φάση εργασιών αποκατάστασης του οικοτόπου προτεραιότητας με δάση σκλήθρων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένες θέσεις του νησιού περί τα 3.500 εμβολιασμένα με συμβιωτικούς-ωφέλιμους μικροοργανισμούς δενδρύλλια (Φεβρουάριος 2021). Πιο συγκεκριμένα, 350 φυτά τοποθετήθηκαν στις όχθες του ποταμού στα Λεύκα, ενώ περισσότερα από 3.100 φυτά τοποθετήθηκαν κοντά στις εκβολές του ποταμού της Βόρης. Στην πρώτη περιοχή έχουν δημιουργηθεί επτά νέες συστάδες σκλήθρων, ενώ στη δεύτερη άλλες 15. Η φύτευση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Άνδρο με τη συμμετοχή-επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέχρι τώρα, τα φυτά αναπτύσσονται καλά καθώς δέχτηκαν ικανοποιητικές βροχοπτώσεις μετά τη φύτευση, ενώ παράλληλα ενισχύονται με ποτίσματα που πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του Δήμου Άνδρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσφατες φυτεύσεις ενίσχυσαν του πληθυσμούς φυτών που είχαν εγκατασταθεί κατά τα δύο προηγούμενα έτη υλοποίησης του έργου. Συνολικά παρήχθησαν περί τα 18.000 δενδρύλλια στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από σπέρματα σκλήθρων που είχαν συλλεχθεί στην Άνδρο), τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο νησί.