Παρακολούθηση των αποικιών θαλασσοπουλιών

Home / Νέα / Παρακολούθηση των αποικιών θαλασσοπουλιών

Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις δύο μεγαλύτερες αποικίες του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην ευρύτερη περιοχή της Άνδρου μέσα στον Μάιο για παρακολούθηση της αναπαραγωγής των δύο ειδών. Οι Θαλασσοκόρακες έχουν ήδη μεγαλώσει τους νεοσσούς τους, οι οποίοι στην πλειονότητα έχουν εγκαταλείψει τις φωλιές τους και παρατηρήθηκαν στην γύρω περιοχή, ενώ οι Αιγαιόγλαροι έχουν ετοιμάσει τις φωλιές τους στην αποικία τους όπως και τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αρχίσει να κλωσούν τα αυγά τους.