Ο Μανιταρόκηπος του Κτήματος Αγαδάκη ολοκληρώνεται…

Τον περασμένο Δεκέμβριο τοποθετήθηκαν στον Βοτανικό Κήπο (Κτήμα Αγαδάκη, Καΐρειος Βιβλιοθήκη) πολλά τμήματα κορμών δένδρων, τα οποία είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με διάφορα είδη μανιταριών στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γ.Π.Α. Αφού μεσολάβησαν αρκετοί μήνες στο Εργαστήριο ώστε να επωαστούν ικανοποιητικά οι μύκητες στα ξύλα, ήρθε η ώρα να μεταφερθούν στη μόνιμη θέση τους, ως εκθέματα του Βοτανικού Κήπου για να αποτελέσουν μέρος του υπό διαμόρφωση «μανιταρόκηπου»! Μεταξύ των ειδών που εγκαταστάθηκαν στον Βοτανικό Κήπο είναι ορισμένα πολύ γνωστά, δημοφιλή, εδώδιμα ή φαρμακευτικά είδη, όπως ο πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), τα Γανοδέρματα (Ganoderma lucidum και G. resinaceum), η κοινή ίσκα (Fomes fomentarius), ο φαρμακευτικός τραμέτης (Trametes versicolor) και ο ξυλοσηπτικός μύκητας Abortiporus biennis. Όλα τα παραπάνω έχουν βρεθεί να αναπτύσσονται σε σκλήθρα της Άνδρου και επιπλέον όλες οι καθαρές καλλιέργειες…
... >>> ...