Πρόσκληση σε επίσκεψη στο Κτήμα Αγαδάκη

Το σωματείο «Οι Φίλοι της Καϊρείου Βιβλιοθήκης διοργανώνουν επίσκεψη στο Κτήμα Αγαδάκη το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στον κήπο καθώς και στις πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις που φιλοξενούνται εκεί: Α. «Η Χλωρίδα της ‘Ανδρου» της Έλλης Μανδαράκα-Σταματιάδου. Β. «Τα Μανιτάρια της Άνδρου», επιμέλειας Ηλίας Πολέμης στο πλαίσιο του έργου. Γ. «Η Θάλασσα είναι Δρόμος…» (περιλαμβάνει φωτογραφίες της δράσης με ομάδα κατοίκων του νησιού με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης ποιότητας ζωής, θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος μέσω της φωτογραφίας, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου από το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Είσοδος ελεύθερη.
... >>> ...

Έκθεση με θέμα «Η θάλασσα είναι δρόμος…»

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Andros Park, τον Ιούνιο του 2022 το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργάνωσε δράση με ομάδα κατοίκων του νησιού με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης ποιότητας ζωής, θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος μέσω της φωτογραφίας. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να παρουσιάσουν σε ομαδική συζήτηση δικές τους φωτογραφίες που να αποτυπώνουν  τη σχέση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής τους στην Άνδρο. Από τις 26 Αυγούστου 2022, οι φωτογραφίες της δράσης παρουσιάζονται σε έκθεση με θέμα «Η θάλασσα είναι δρόμος…», στο κτήμα Αγαδάκη της Καΐρειου  Βιβλιοθήκης που βρίσκεται στο χωρίο Απατούρια κοντά στα Αποίκια, και στο οποίο φιλοξενείται και ο Βοτανικός Κήπος της Άνδρου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.
... >>> ...