Μεταφορά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκατάσταση δενδρυλλίων σκλήθρου στο Κτήμα Αγαδάκη(Καΐρειος Βιβλιοθήκη).

Περί τα 9.000 δενδρύλλια(σπορόφυτα) σκλήθρου,τα οποία προήλθαν από τη βλάστηση σπόρων που είχαν συλλεχθεί από ενδιαιτήματα της Άνδρου, ετοιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δίσκους σποράς και σε ελεγχόμενες συνθήκες σπορείου για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως ότου φτάσουν σε κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση. Παράλληλα και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, πραγματοποιήθηκαν εργασίες δημιουργίας φυτωρίου (αλέες φύτευσης με σκίαση, δίκτυο άρδευσης και περίφραξη) στο Κτήμα Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), ενώ ολοκληρώθηκε και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη διαδικασία μεταφύτευσης των δενδρυλλίων σκλήθρου. Η μεταφορά των δενδρυλλίων σκλήθρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη και η μεταφύτευση τους σε ειδικές σακούλες ανάπτυξης (όπου θα παραμείνουν μέχρι την τοποθέτησή τους στις οριστικές θέσεις φύτευσης στα δάση σκλήθρων της Άνδρου) έλαβε χώρα στο διάστημα…
... >>> ...