Ευχές για το νέο έτος!

Εκ μέρους του LIFE Andros Park σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα αισιόδοξο νέο έτος με υγεία και ευτυχία! Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας το έργο τέχνης που φιλοτέχνησε η Νανά Φιλίππου στον «καμβά» που βρήκε και συνέλεξε η ομάδα των μυκητολόγων του έργου (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Γεν. και Γεωργ. Μικροβιολογίας) μαζί με έναν από τους φροντιστές του Βοτανικού Κήπου (Καΐρειος Βιβλιοθήκη). Το σχέδιο είναι χαραγμένο πάνω στην πορώδη επιφάνεια ενός μανιταριού του είδους Ganoderma adspersum το οποίο βρέθηκε πάνω σε κορμό σκλήθρου στη Βόρη. Ο πολύπορος αυτός όπως και το G. applanatum είναι γνωστοί και ως "the artist's fungus" λόγω ακριβώς της δυνατότητας ανεξίτηλης σχεδίασης πάνω στην πορώδη επιφάνεια του μανιταριού! Το έργο θα εκτίθεται στον Πύργο Αγαδάκη. Το μανιτάρι στο σκλήθρο στη Βόρη, © Η.Πολέμης/ΓΠΑ  …
... >>> ...

Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα: «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»

Το έργο συμμετείχε και παρουσιάστηκε στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», που συνδιοργάνωσαν στις 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και είχε 331 συμμετέχοντες. Η ημερίδα είχε δύο διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν οι εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής, της διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασικών μας οικοσυστημάτων, καθώς και έρευνα δασικής διαχειριστικής. Παράλληλα, έγινε αναδρομή στις θεματικές δασικής διαχείρισης και διακυβέρνησης, στις οποίες έχει συνεισφέρει το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα από το 1992. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν πρόσφατα έργα τρεχόντων και ολοκληρωμένων δασικών έργων LIFE, η υλοποίηση των οποίων αγγίζει τις σύγχρονες μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, φωτιές, πλημμύρες, διαχείριση…
... >>> ...