Πλαστικά σε ακτές και φωλιές

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες για την εκτίμηση της αφθονίας πλαστικών και μικροπλαστικών σε παράκτιες περιοχές του προγράμματος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του προγράμματος στην παραλία Κρεμμύδες και εκτός από τη δειγματοληψία έγινε και καθαρισμός της. (...>>> ...)
... >>> ...