Πλαστικά σε ακτές και φωλιές

Home / Νέα / Πλαστικά σε ακτές και φωλιές

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες για την εκτίμηση της αφθονίας πλαστικών και μικροπλαστικών σε παράκτιες περιοχές του προγράμματος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του προγράμματος στην παραλία Κρεμμύδες και εκτός από τη δειγματοληψία έγινε και καθαρισμός της.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αποικία από Θαλασσοκόρακες, όπου εξετάστηκε η ύπαρξη πλαστικών στις φωλιές και απομάκρυνσή τους από αυτές. Επιπλέον απομακρύνθηκαν και πλαστικά που εντοπίστηκαν στη νησίδα που φιλοξενεί την αποικία. Δυστυχώς, τα πουλιά χρησιμοποιούν ως υλικό για την κατασκευή των φωλιών τους και πλαστικά υλικά, τα οποία μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους νεοσσούς.

 

Καθαρισμός παραλίας Κρεμμύδες

 

Δειγματοληψία για μικροπλαστικά

 

Απομάκρυνση πλαστικών από αποικία Θαλασσοκόρακα

 

Φωλιά Θαλασσοκόρακα με πλαστικά υλικά