Συναντήσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις στο Κόρθι και στη Μεσσαριά Άνδρου. Οι συναντήσεις εστίασαν στην ενημέρωση και στη συζήτηση με ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς της αλιείας, του τουρισμού και της εστίασης, για θέματα που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθησή τους. Ειδικά όσον αφορά την παράκτια αλιεία και τον αλιευτικό τουρισμό, στις συναντήσεις συμμετείχε ειδικός προσκεκλημένος παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποι αλιέων μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν τις απόψεις τους για την προοπτική του αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο και τη σημασία πι στοποίησης των προϊόντων τους.
... >>> ...

Πρώτο newsletter του έργου

Το πρώτο newsletter το έργο, το οποίο περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση του έργου και τις κύριες δράσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο εδώ.
... >>> ...

Παρακολουθώντας τις Μεσογειακές Φώκιες της Άνδρου

Πέντε κάμερες παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο εσωτερικό ισάριθμων θαλάσσιων σπηλιών της Άνδρου, οι οποίες χρησιμοποιούνται από Μεσογειακές φώκιες για ξεκούραση και αναπαραγωγή. Στις αρχές του έτους ειδικοί στη Μεσογειακή φώκια πραγματοποίησαν εξορμήσεις στις περιοχές ξεκούρασης και αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή του έργου. Εξέτασαν προσεκτικά τις θαλάσσιες σπηλιές και ακολούθως σχεδίασαν ειδικές κάμερες, που θα εγκατασταθούν σε αυτές. Επιλέχθηκε ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό που ήδη χρησιμοποιείται στις αποικίες Μεσογειακών φωκών στο αρχιπέλαγο της Μαδέιρα, στο πλαίσιο του έργου LIFE MADEIRA MONK SEAL, το οποίο και προσαρμόστηκε στις συνθήκες της Άνδρου. Οι υπέρυθρες κάμερες έχουν τοποθετηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία από τον Ιούλιο και αναμένεται να παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της Μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή του έργου. https://www.youtube.com/watch?v=aJdoki8VmQs&t=121s
... >>> ...