Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Home / Προβολή / Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό υλικό «Το σκλήθρο και οι άλλοι κάτοικοι της Άνδρου» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Andros Parkγια και περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν  να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η θεματολογία του περιλαμβάνει γνωριμία με τα δάση σκλήθρου, άλλους βιοτόπους, τις ακτές και τη θάλασσα, αλλά δράσεις προστασίας τους.

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει στο εκπαιδευτικό υλικό.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει φύλλα δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και συμπληρωματικό υλικό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (παρουσιάσεις σε μορφή Power Point Show).

Υποστηρικτικό υλικό: Οδηγός φυτών και μανιταριών της Άνδρου

Προτεινόμενη δράση: Επίσκεψη στο κτήμα Αγαδάκη

Το υλικό μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό για τις προστατευόμενες περιοχές της Άνδρου, αλλά και τα είδη ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν τον θαλάσσιο χώρο και τις νησίδες: