Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των κατοίκων της Άνδρου σχετικά με το έργο LIFE Andros Park στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου. Στόχος της ημερίδας και του συνόλου των ομιλιών ήταν η παρουσίαση του περιεχομένου των δράσεων του έργου, η σύνδεσή του τόσο με το προηγούμενο έργο LIFE που υλοποιήθηκε στην Άνδρο (ANDROSSPA), όσο και με το έργο LIFE Terracescape που υλοποιείται παράλληλα στο νησί, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κ. Ι. Μητσόπουλος) παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών NATURA 2000. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη ενεργής στήριξης και συμμετοχής στο έργο των κατοίκων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας με τους αντιπροσώπους του προγράμματος για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του νησιού. Μετά τις ομιλίες, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους,…
... >>> ...

Πρώτος έλεγχος του έργου

Διήμερος τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Andros Park από την εκπρόσωπο της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του προγράμματος Κα Κουτσολιούτσου πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Απριλίου 2018 στην Άνδρο. Στα πλαίσια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε επιλεγμένα σημεία υλοποίησης του έργου, όπως το Κτήμα Αγαδάκη, όπου ήδη άρχισαν οι εργασίες για τη δημιουργία του Βοτανικού Κήπου που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του έργου. Στόχος είναι ο Βοτανικός Κήπος να αποτελέσει πόλο έλξης και πληροφόρησης των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού, ενώ παράλληλα θα έχει και καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση των πληθυσμών σκλήθρου του νησιού, λειτουργώντας ως μεταβατικός σταθμός (από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις θέσεις οριστικής φύτευσης) ανάπτυξης των νεαρών δενδρυλλίων. Κτήμα Αγαδάκη. Επιπλέον, έγιναν επισκέψεις στους υγροτόπους της Βόρης και της Λεύκας, όπου φιλοξενούνται δύο σημαντικές αλλουβιακές συστάδες σκλήθρων του…
... >>> ...

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο, τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2018) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλης κλίμακας σπορά σπερμάτων σκλήθρων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Εργαστήρια Συστηματικής Βοτανικής και Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας). Τα σπέρματα συλλέχθηκαν από σκλήθρα που φύονται σε αλλουβιακά εδάφη της Άνδρου, ενώ τα νεαρά δενδρύλλια ήδη βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Στους αμέσως προσεχείς μήνες, περί τα 9000 δενδρύλλια πρόκειται να μεταφερθούν σε φυτώριο το οποίο προετοιμάζεται εντός του Κτήματος Αγαδάκη στην Άνδρο (σε συνεργασία με την Καΐρειο Βιβλιοθήκη). Αφού προσαρμοστούν επαρκώς, θα μεταφερθούν αργότερα στις οριστικές θέσεις φύτευσης, δηλαδή εκεί όπου τα αλλουβιακά δάση έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση τους. Φύτευση σπερμάτων   Φύτευση σπερμάτων Νεαρά δενδρύλλια Νεαρά δενδρύλλια  
... >>> ...