Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο, τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2018) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλης κλίμακας σπορά σπερμάτων σκλήθρων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Εργαστήρια Συστηματικής Βοτανικής και Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας). Τα σπέρματα συλλέχθηκαν από σκλήθρα που φύονται σε αλλουβιακά εδάφη της Άνδρου, ενώ τα νεαρά δενδρύλλια ήδη βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Στους αμέσως προσεχείς μήνες, περί τα 9000 δενδρύλλια πρόκειται να μεταφερθούν σε φυτώριο το οποίο προετοιμάζεται εντός του Κτήματος Αγαδάκη στην Άνδρο (σε συνεργασία με την Καΐρειο Βιβλιοθήκη). Αφού προσαρμοστούν επαρκώς, θα μεταφερθούν αργότερα στις οριστικές θέσεις φύτευσης, δηλαδή εκεί όπου τα αλλουβιακά δάση έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση τους. Φύτευση σπερμάτων   Φύτευση σπερμάτων Νεαρά δενδρύλλια Νεαρά δενδρύλλια  
... >>> ...

Ανδρος, 28/4/2018: Ενημερωτική εκδήλωση

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στις 18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου, όπου θα δοθούν παρουσιάσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση με την ακόλουθη θεματολογία: α. Η βιοποικιλότητα της Άνδρου, η σημασία και οι δυνατότητες ανάδειξης της, β. Τι απαιτείται για τη διατήρηση σημαντικών συστατικών της φυσικής κληρονομιάς και πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της Άνδρου και γ. Οι περιοχές NATURA 2000 και οι ευκαιρίες που προσφέρουν για βιώσιμη ανάπτυξη. Εισηγητές θα είναι οι Γ. Ζερβάκης,  Π. Τρίγκας και Η. Πολέμης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ε. Θεοδωρακοπούλου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), J. Fric (NCC), Π. Δενδρινός (MOm), E. Πολίτου, Ι.Νικολάου (Δήμος Άνδρου). Ειδικός προσκεκλημένος: Ι. Μητσόπουλος (ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας).
... >>> ...

Σχεδιάζοντας για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι η κατανομή της: οι πληθυσμοί του είδους ζουν κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Μεσογείου και των ακτών της βόρειας Αφρικής στον Ατλαντικό και τους χωρίζουν περισσότερα από 4000 χιλιόμετρα. Η απόσταση μεταξύ των πληθυσμών του είδους είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες στενής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που ασχολούνται με το είδος. (...>>> ...)
... >>> ...

Προς έναν συνδυασμό ανάπτυξης και προστασίας των περιοχών Natura 2000 – 1η Συνάντηση

Στα πλαίσια του έργου LIFE Andros Park, πραγματοποιήθηκαν στην Άνδρο τον Ιανουάριο του 2018, συνεντεύξεις και μια συνάντηση εργασίας (world café) στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συναντήσεων-επαφών με εμπλεκόμενους φορείς του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε μια από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση (bottom-up), καθώς και διαδραστικές μέθοδοι υπό την καθοδήγηση της ομάδας έργου. (...>>> ...)
... >>> ...