Σχεδιάζοντας για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο

Home / Νέα / Σχεδιάζοντας για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι η κατανομή της: οι πληθυσμοί του είδους ζουν κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Μεσογείου και των ακτών της βόρειας Αφρικής στον Ατλαντικό και τους χωρίζουν περισσότερα από 4000 χιλιόμετρα. Η απόσταση μεταξύ των πληθυσμών του είδους είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες στενής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που ασχολούνται με το είδος.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Andros Park έχουν δημιουργηθεί όμως για πρώτη φορά οι δυνατότητες πιο στενής συνεργασίας μεταξύ της MOm, της οργάνωσης που ασχολείται με τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα και του CBD Habitat, της αντίστοιχης οργάνωσης που ασχολείται με τις μεσογειακές φώκιες στην ακτή Cabo Blanco στη Μαυριτανία. Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Andros Park οι δυο οργανώσεις θα συνεργαστούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο οργανώσεις θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τεχνογνωσίες παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας που αναπτύχθηκαν στη Μαυριτανία και στη Μαδέρα, όπως π.χ. η χρήση δορυφορικών πομπών και αυτόματων συστημάτων καταγραφής κίνησης, στην Ελλάδα.

Στην πρώτη συνάντηση των δύο οργανώσεων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στην Ελλάδα οι δυο οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος που αφορά στην παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας καθώς επίσης και να επισκεφτούν την περιοχή του προγράμματος και να αξιολογήσουν τις συνθήκες εργασίας στο πεδίο. Ευελπιστούμε ότι αυτή ήταν η απαρχή μιας επιτυχημένης συνεργασίας προς όφελος της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας!

Ερευνητές από Ελλάδα και Ισπανία στην περιοχή του προγράμματος