Προς έναν συνδυασμό ανάπτυξης και προστασίας των περιοχών Natura 2000 – 1η Συνάντηση

Home / Νέα / Προς έναν συνδυασμό ανάπτυξης και προστασίας των περιοχών Natura 2000 – 1η Συνάντηση

Στα πλαίσια του έργου LIFE Andros Park, πραγματοποιήθηκαν στην Άνδρο τον Ιανουάριο του 2018, συνεντεύξεις και μια συνάντηση εργασίας (world café) στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συναντήσεων-επαφών με εμπλεκόμενους φορείς του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε μια από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση (bottom-up), καθώς και διαδραστικές μέθοδοι υπό την καθοδήγηση της ομάδας έργου.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον τομέα αλιείας, της γεωργίας, της μελισσοκομίας, του τουρισμού και εκπρόσωποι κοινωνικών και οικοτουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν ευκαιρίες και αδυναμίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης του νησιού, αξιοποιώντας την τοπική γνώση.