Δράσεις επικοινωνίας

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις επικοινωνίας

Οι δράσεις επικοινωνίας στοχεύουν στην προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, μέσω πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων, όπως εκθέσεις, ημερίδες, λειτουργία περιπτέρων και βοτανικού κήπου και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.