Δράση Ε2. Θεματικές εκθέσεις και δημιουργία Βοτανικού Κήπου

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις επικοινωνίας / Δράση Ε2. Θεματικές εκθέσεις και δημιουργία Βοτανικού Κήπου

Θα δημιουργηθεί Βοτανικός Κήπος και εκθεσιακός χώρος στις εγκαταστάσεις του Κτήματος Αγαδάκη, κοντά στο χωριό Αποίκια. Το κτήμα καταλαμβάνει μια περιοχή 8.000 m2, και περιλαμβάνει ένα πλήρως αποκατεστημένο ιστορικό κτίριο (Πύργος Αγαδάκη) και ένα παραδοσιακό πετρόκτιστο ελαιοτριβείο.

Θα δημιουργηθεί επίσης μια συλλογή αντιπροσωπευτικών, σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων φυτικών ειδών της Άνδρου εντός του Βοτανικού Κήπου, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Λεπτομερή εκπροσώπηση του συνόλου των φυτικών ειδών των αλλουβιακών δασών σκλήθρου,
  • Αρωματικά και φαρμακευτικά είδη φυτών της Άνδρου,
  • Ποικιλία ειδών μακρομυκήτων αυτόχθονων της Άνδρου, η συλλογή των οποίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό της γνώσης σχετικά με την ποικιλότητα των μυκήτων, τον κύκλο ζωής τους, την οικολογική τους σημασίας, την ικανότητά τους να ανακυκλώνουν φυσικά παραπροϊόντα κ.α..

Συνολικά, αναμένεται να καλλιεργηθούν τουλάχιστον 200 τοπικά φυτικά είδη της Άνδρου .

Επιπλέον, θα συσταθεί φυτώριο εντός των εγκαταστάσεων, για τον πολλαπλασιασμό ειδών σκλήθρου και άλλων βασικών, για τα αλλουβιακά δάση, ειδών.

Το εκθεσιακό κέντρο που θα λειτουργήσει εντός του Κτήματος Αγαδάκη θα είναι ανοιχτό στο κοινό καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Θα διοργανωθούν, επίσης δημόσιες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις στα πλαίσια του προγράμματος, στον εκθεσιακό χώρο.