Δράση Ε1. Διάδοση του έργου

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις επικοινωνίας / Δράση Ε1. Διάδοση του έργου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση και εφαρμογή της εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με το έργο  και τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού.

Περίπτερα ενημέρωσης

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα λειτουργήσουν περίπτερα ενημέρωσης στο νησί της Άνδρου.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Θα γίνει σχεδιασμός υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υλοποίηση δραστηριοτήτων για μαθητές των δημοτικών και γυμνασίων της Άνδρου.

Ενημερωτικές πινακίδες

Θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε κύρια σημεία υλοποίησης δράσεων.

Επισκεφτείτε μας εδώ (χάρτης με τις τοποθεσίες των περιπτέρων/ενημερωτικών πινακίδων/Βοτανικού Κήπου)