Επίσκεψη στις θαλάσσιες σπηλιές της Άνδρου

Οι ερευνητές της MOm επισκέφθηκαν μέσα στον Ιανουάριο όλες τις θαλασσινές σπηλιές, καταφύγια της μεσογειακής φώκιας, στην περιοχή του έργου, με σκοπό να ελέγξουν τις αυτόματες υπέρυθρες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα. Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν με τη συντονισμενη δραση των ομάδων της MOm και του Δήμου Άνδρου, για τις ανάγκες της οποίας χρησιμοποιήθηκε το σκάφος του Δήμου "Καλυψώ". Τα σημαντικά δεδομένα που συλλέχθηκαν ήδη αναλύονται για να χρησιμοποιηθούν στην ολοκλήρωση της αναφοράς για την κατάσταση του ενδιαιτήματος της μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή της Άνδρου.
... >>> ...

Συνάντηση στη Βόρη για τις παρεμβάσεις στα δάση σκλήθρου

Συνάντηση με κατοίκους και ιδιοκτήτες γης πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Βόρης, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα παραποτάμια-αλλουβιακά δάση σκλήθρων που απαντώνται στη Βόρη και στα Λεύκα, σε συνέχεια της αρχικής ενημερωτικής συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στην Άρνη τον Ιούλιο. Συζητήθηκε λεπτομερώς και ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πως θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις - με τη συμμετοχή των κατοίκων και λοιπών τοπικών φορέων -, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις από το έργο.  
... >>> ...

Θεματικό newsletter: Μανιτάρια που σχετίζονται με τα σκλήθρα στην Άνδρο

Είτε είναι σαπροτροφικοί και αποσυνθέτουν νεκρή φυτική ύλη, είτε αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με τα σκλήθρα, οι μύκητες που σχετίζονται με τα σκλήθρα είναι εξ ίσου σημαντικοί για την ύπαρξη και ευρωστία των δέντρων, ενώ επιπροσθέτως αποτελούν ιδιαίτερο συστατικό στοιχείο της βιοποικιλότητας του προστατευόμενου βιοτόπου. Στο θεματικό αυτό newsletter μπορείτε να ακολουθήσετε τους ειδικούς στην αναζήτηση και συλλογή μανιταριών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα και να μάθετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα είδη που εντόπισαν. Newsletter
... >>> ...

Συλλογή συμβιωτικών μυκήτων του σκλήθρου

Οι ερευνητές του έργου πραγματοποίησαν επισκέψεις σε οικοτόπους προτεραιότητας στη Βόρη και τις Εβρουσσιές στις 23-25/11/2018 για τον εντοπισμό μανιταριών που σχηματίζουν εκτομυκορριζικοί μύκητες των σκλήθρων. Μανιτάρια Paxillus cf. rubicundulus εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν στο γεφύρι της Βουρκωτής. Αφού τεμαχίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εναιωρήματος, το οποίο εφαρμόστηκε στο ριζικό σύστημα δενδρυλλίων σκλήθρου που αναπτύσσονται στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη. Το σκλήθρο και ο συγκεκριμένος μύκητας αναπτύσσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συμβιωτική σχέση, μέσω της οποίας ωφελούνται και τα δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, ο μύκητας διευκολύνει το σκλήθρο στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχειών από το έδαφος, ενώ το σκλήθρο παρέχει στον μύκητα οργανικές ενώσεις που σχηματίζει μέσω της φωτοσύνθεσης.    
... >>> ...

Συλλογή φυτών για τον Βοτανικό Κήπο

Ένας μεγάλος αριθμός ειδών φυτών αντιπροσωπευτικών της τοπικής χλωρίδας συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Άνδρου κατά τις περιόδους 23-25/11/2018 και 7-8/12/2018, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και σπάνια ή απειλούμενα είδη. Το σχετικό βιολογικό υλικό μεταφέρθηκε και αναπτύσσεται προσωρινά στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη πριν τη φύτευση του στις οριστικές θέσεις του Βοτανικού Κήπου.  
... >>> ...

Συναντήσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις στο Κόρθι και στη Μεσσαριά Άνδρου. Οι συναντήσεις εστίασαν στην ενημέρωση και στη συζήτηση με ενδιαφερόμενα μέρη από τους τομείς της αλιείας, του τουρισμού και της εστίασης, για θέματα που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό και την ανάπτυξη σήματος ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθησή τους. Ειδικά όσον αφορά την παράκτια αλιεία και τον αλιευτικό τουρισμό, στις συναντήσεις συμμετείχε ειδικός προσκεκλημένος παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποι αλιέων μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν τις απόψεις τους για την προοπτική του αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο και τη σημασία πι στοποίησης των προϊόντων τους.
... >>> ...

Πρώτο newsletter του έργου

Το πρώτο newsletter το έργο, το οποίο περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση του έργου και τις κύριες δράσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο εδώ.
... >>> ...

Παρακολουθώντας τις Μεσογειακές Φώκιες της Άνδρου

Πέντε κάμερες παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο εσωτερικό ισάριθμων θαλάσσιων σπηλιών της Άνδρου, οι οποίες χρησιμοποιούνται από Μεσογειακές φώκιες για ξεκούραση και αναπαραγωγή. Στις αρχές του έτους ειδικοί στη Μεσογειακή φώκια πραγματοποίησαν εξορμήσεις στις περιοχές ξεκούρασης και αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή του έργου. Εξέτασαν προσεκτικά τις θαλάσσιες σπηλιές και ακολούθως σχεδίασαν ειδικές κάμερες, που θα εγκατασταθούν σε αυτές. Επιλέχθηκε ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό που ήδη χρησιμοποιείται στις αποικίες Μεσογειακών φωκών στο αρχιπέλαγο της Μαδέιρα, στο πλαίσιο του έργου LIFE MADEIRA MONK SEAL, το οποίο και προσαρμόστηκε στις συνθήκες της Άνδρου. Οι υπέρυθρες κάμερες έχουν τοποθετηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία από τον Ιούλιο και αναμένεται να παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της Μεσογειακής φώκιας στην ευρύτερη περιοχή του έργου. https://www.youtube.com/watch?v=aJdoki8VmQs&t=121s
... >>> ...

Ενημερωτική συνάντηση στην Άρνη

Στις 21 Ιουλίου διοργανώθηκε, με την πολύτιμη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρνης «Η Ευαγγελίστρια»,  ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου, όπου και παρουσιάστηκαν στους ενδιαφερόμενους τα δύο προγράμματα LIFE της Άνδρου. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατά την οποία διευκρινίστηκαν πολλές απορίες των ενδιαφερόμενων και συμφωνήθηκε να υπάρξει εφεξής κοντινή συνεργασία και ενημέρωση ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την τοπική κοινωνία αλλά και για το πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο του νησιού. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο προγραμμάτων LIFE, του δήμου Άνδρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Σπύρο Χαλά και τα μέλη του συλλόγου για την διοργάνωση της εκδήλωσης και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τις ζωντανές αυτές συζητήσεις και θα προσπαθήσουμε για την μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
... >>> ...

Μεταφορά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκατάσταση δενδρυλλίων σκλήθρου στο Κτήμα Αγαδάκη(Καΐρειος Βιβλιοθήκη).

Περί τα 9.000 δενδρύλλια(σπορόφυτα) σκλήθρου,τα οποία προήλθαν από τη βλάστηση σπόρων που είχαν συλλεχθεί από ενδιαιτήματα της Άνδρου, ετοιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δίσκους σποράς και σε ελεγχόμενες συνθήκες σπορείου για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως ότου φτάσουν σε κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση. Παράλληλα και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, πραγματοποιήθηκαν εργασίες δημιουργίας φυτωρίου (αλέες φύτευσης με σκίαση, δίκτυο άρδευσης και περίφραξη) στο Κτήμα Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), ενώ ολοκληρώθηκε και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη διαδικασία μεταφύτευσης των δενδρυλλίων σκλήθρου. Η μεταφορά των δενδρυλλίων σκλήθρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη και η μεταφύτευση τους σε ειδικές σακούλες ανάπτυξης (όπου θα παραμείνουν μέχρι την τοποθέτησή τους στις οριστικές θέσεις φύτευσης στα δάση σκλήθρων της Άνδρου) έλαβε χώρα στο διάστημα…
... >>> ...