Θαλάσσια είδη

Home / Είδη και οικότοποι / Θαλάσσια είδη

Η περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει σημαντικούς πληθυσμούς τριών θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας, της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), η οποία είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) και του Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii): όλα τα είδη χρίζουν διατήρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για αυτό το λόγο η διατήρηση ή/και βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους είναι υψίστης σημασίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.