Θαλασσοπούλια – Θαλασσοκόρακας και Αιγαιόγλαρος

Home / Είδη και οικότοποι / Θαλασσοπούλια – Θαλασσοκόρακας και Αιγαιόγλαρος

Η περιοχή φιλοξενεί περίπου το 5%-9% του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Θαλασσοκόρακα σε εθνικό επίπεδο, αποτελώντας μία από τις 5 κύριες αναπαραγωγικές περιοχές του είδους στην Ελλάδα, και το 2.7-4.3% του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Αιγαιόγλαρου σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής, κουρνιάσματος και τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική και μη-αναπαραγωγική περίοδο καταγράφονται εντός της περιοχής του προγράμματος.

Οι σημαντικές, για την επιβίωση των ειδών, περιοχές περιλαμβάνουν ακατοίκητες νησίδες και την ακτογραμμή της Άνδρου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για φώλιασμα και κούρνιασμα, καθώς και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, η οποία διαθέτει σημαντικές περιοχές τροφοληψίας για αμφότερα τα είδη συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αναπαράγονται στην περιοχή της Άνδρου αλλά και άτομα από τα γειτονικά νησιά.

Δράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου

Δεδομένου ότι οι κύριες απειλές για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο εντός των αποικιών τους στην περιοχή είτε εξαλείφθηκαν, είτε περιορίστηκαν (έργο ANDROSSPA – http://www.androslife.gr), το επόμενο βήμα για την αποτελεσματική διατήρηση των ειδών περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοτόπων τους. Για αυτό, οι δράσεις που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση πλαστικών απορριμμάτων και παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού είναι σημαντικές και για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα από παγίδευση, κατάποση πλαστικών και φαινόμενα άδηλης αλιείας από τα πλαστικά απορρίμματα και τον εγκαταλελειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό, καθώς και από πιθανή χημική δηλητηρίαση λόγω της κατάποσης ψαριών με ίχνη μικροπλαστικών (Δράση C4). Τα θαλασσοπούλια αναμένεται επίσης να ωφεληθούν από τις δράσεις προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και της δημιουργίας του σήματος ποιότητας της Άνδρου (Δράση C4).