Μεσογειακή φώκια

Home / Είδη και οικότοποι / Μεσογειακή φώκια

Το σύμπλεγμα των νησιών της Ελλάδας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες, για τη Μεσογειακή Φώκια, περιοχές της Ελλάδας. Κοντά στο νησί της Γυάρου (μόνο 10 ναυτικά μίλια μακριά από την Άνδρο) η Μεσογειακή Φώκια παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αναπαραγωγής και έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς στη Μεσόγειο. Η περιοχή αποτελεί κύρια περιοχή αναπαραγωγής και χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από ενήλικα αναπαραγωγικά ενεργά αρσενικά και θηλυκά άτομα του πληθυσμού κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα είναι γνωστό ότι οι φώκιες του πληθυσμό της Γυάρου (καθώς και άλλων γειτονικών περιοχών, όπως η Εύβοια), χρησιμοποιούν τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Άνδρο προς αναζήτηση τροφής, περιοχών ανάπαυσης και πιθανά και αναπαραγωγής, αποτελώντας επομένως αναπόσπαστο κομμάτι της οικολογικής τους κατανομής και σημαντικό βιότοπο των πληθυσμών αυτών.

Δράσεις για τη διατήρηση της Μεσογειακής Φώκιας

Το έργο θα εφαρμόσει δράσεις προτεραιότητας για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο, καθώς έως σήμερα δεν έχουν ληφθεί παρόμοια μέτρα για την προστασία του είδους στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι κύριες δράσεις διατήρησης θα περιλαμβάνουν: (α) την εκτίμηση, χαρτογράφηση και απομάκρυνση πλαστικών απορριμμάτων και παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιδράσεων των παραγόντων αυτών στην ποιότητα αναπαραγωγής, τροφοληψίας και ανάπαυσης της Μεσογειακής φώκιας εντός της περιοχής αυτής, και (β) τον περιορισμό των αλληλεπιδράσεων Μεσογειακής φώκιας – αλιείας, την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού και τη δημιουργία σήματος ποιότητας της Άνδρου για την προβολή των τοπικών αλιευτικών προϊόντων (Δράσεις C4 και C5).