Δράσεις διατήρησης

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης

Οι συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης αποτελούν την καρδιά του έργου και περιλαμβάνουν το σύνολο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας. Θα εφαρμοστούν με βάση τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων.