Δράση C2. Αποκατάσταση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου (91Ε0*)

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης / Δράση C2. Αποκατάσταση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου (91Ε0*)

Οι δράσεις για την αποκατάσταση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου θα περιλαμβάνουν:

  • Απομόνωση εκτομυκοριζικών μυκήτων (π.χ. των γενών Paxillus, Naucoria) και άλλων συμβιωτικών μικροοργανισμών από τα ριζίδια και την ριζόσφαιρα φυτών σκλήθρου από διάφορες θέσεις του βιοτόπου προτεραιότητας στην Άνδρο, παραλαβή καθαρών καλλιεργειών και δημιουργία μικροβιακών εμβολίων.
  • Εφαρμογή των προαναφερθέντων εμβολίων για τη δημιουργία φυτών σκλήθρου με βελτιωμένη ανάπτυξη και ευρωστία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση συστάδων με σκλήθρα.
  • Φύτευση εμβολιασμένων δενδρυλίων σκλήθρου σε επιλεγμένες θέσεις του βιοτόπου προτεραιότητας, οι οποίες έχουν σημαντικά υποβαθμιστεί ή καταστραφεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δενδρύλλια προς μεταφύτευση θα προέλθουν μετά τη φύτρωση σπερμάτων σκλήθρου που έχουν παραληφθεί από τον βιότοπο προτεραιότητας της Άνδρου και την ελεγχόμενη ανάπτυξη των νεαρών δενδρυλίων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Καϊρείου Βιβλιοθήκης (Κτήμα Αγαδάκη, στις εγκαταστάσεις του προς διαμόρφωση Βοτανικού Κήπου).