Δράση C5. Περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ Μεσογειακής Φώκιας και αλιέων

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης / Δράση C5. Περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ Μεσογειακής Φώκιας και αλιέων

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις με σκοπό τον περιορισμό των αλληλεπιδράσεων και συγκρούσεων μεταξύ ντόπιων αλιέων και της Μεσογειακής φώκιας, μέσω:

  • Εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στους αλιείς και τη Μεσογειακή Φώκια σε περιοχές, ο προσδιορισμός των οποίων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς αλιείς και τη Λιμενική Αρχή της Άνδρου.
  • Καθιέρωσης του σήματος ποιότητας της Άνδρου στη φιλική προς τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αλιεία από αλιείς που ακολουθούν τους εθελοντικούς περιορισμούς σχετικά με την τοπική αλιεία με σκοπό τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και από τοπικά καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία που θα προωθήσουν τα αλιευτικά προϊόντα που προκύπτουν.
  • Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού σε συνδυασμό με φιλικές προς το περιβάλλον αλιευτικές πρακτικές, μέσω της εγκατάστασης γραφείου παροχής πληροφοριών (information desk) σχετικά με τον οικοτουρισμό, το οποίο θα έχει ως σκοπό την προώθηση και διάδοση πληροφοριών για τις ευκαιρίες αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο και την οργάνωση τουριστικών αλιευτικών εξορμήσεων από τοπικούς αλιείς με ιδιαίτερη αναφορά στα μέλη του σήματος ποιότητας Andros Brand.
  • Προσδιορισμός των κρίσιμων για τη Μεσογειακή Φώκια θαλάσσιων περιοχών, μέσω παρακολούθησης των κινήσεων ατόμων που φέρουν πομπό.