Δράση C4. Μέτρα βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής Φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης / Δράση C4. Μέτρα βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής Φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου

Η απομάκρυνση και διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων που έχουν καταλήξει στη θάλασσα και του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές που περιλαμβάνουν θαλάσσιες σπηλιές, νησίδες αποικιών θαλασσοπουλιών και “hot-spots” πλαστικών απορριμμάτων και παρατημένου εξοπλισμού.

Οι μέθοδοι απομάκρυνσης των πλαστικών απορριμμάτων που έχουν καταλήξει στη θάλασσα, του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού και άλλων πιθανών επιζήμιων αντικειμένων θα περιλαμβάνουν:

  • Χειρονακτική απομάκρυνση από το εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών όπου διαβιούν οι φώκιες
  • Χειρονακτική αφαίρεση από τις νησίδες αποικιών των θαλασσοπουλιών
  • Χειρονακτική αφαίρεση από τις “hot-spot” παράκτιες περιοχές, με έμφαση στις περιοχές ξεκούρασης της φώκιας και τις περιοχές κουρνιάσματος θαλασσοπουλιών στην ακτογραμμή της Άνδρου
  • Συλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων σε παράκτια νερά περιοχών “hot-spot” με έμφαση στις κύριες περιοχές τροφοληψίας φώκιας/θαλασσοπουλιών χρησιμοποιώντας το πλέον κατάλληλο κινητό σύστημα συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων
  • Εγκατάσταση ενός πιλοτικού σταθερού φράγματος συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων

Ο εντοπισμός των απορριμμάτων και του αλιευτικού εξοπλισμού στο θαλάσσιο πυθμένα θα γίνει ηχητικά, με side-scan sonar, και οπτικά με το υπάρχον υποθαλάσσιο ROV του Δήμου στα παράκτια ύδατα των “hot-spot” περιοχών. Σε περιπτώσεις απώλειας αλιευτικού εξοπλισμού οι αλιείς θα ενημερώνουν την ομάδα του έργου, ώστε να βοηθήσουν στην απομάκρυνσή του.

Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την παροχή πρώτων βοηθειών για τις Μεσογειακές φώκιες και συλλογή πληροφοριών για το είδος από την τοπική ομάδα εθελοντών.