Δράση C1. Επιτόπιες παρεμβάσεις στους χερσαίους οικότοπους προτεραιότητας: Εφαρμογή αντιδιαβρωτικών, αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών και ενάντια στην υπερβόσκηση, ρυθμιστικών μέτρων μικρής κλίμακας

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης / Δράση C1. Επιτόπιες παρεμβάσεις στους χερσαίους οικότοπους προτεραιότητας: Εφαρμογή αντιδιαβρωτικών, αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών και ενάντια στην υπερβόσκηση, ρυθμιστικών μέτρων μικρής κλίμακας

Η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων αναμένεται να βελτιώσει τις οικολογικές λειτουργίες των επιλεγμένων περιοχών των αλλουβιακών δασών σκλήθρου και να προωθήσει τη διατήρησή τους. Περιορισμένες, μικρής κλίμακας παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν:

  • Αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις: Αποκατάσταση των παραδοσιακών ξερολιθιών, δηλαδή ξερολιθιών χτισμένων κατά μήκος της ροής του ποταμού, μερικά μέτρα μακριά από τις όχθες, προκειμένου να αποφευχθεί η έκπλυση των γύρω εδαφών εντός του ποταμού από πιθανή έντονη βροχόπτωση.
  • Αντιπυρικές παρεμβάσεις: (1) Εγκατάσταση δεξαμενών νερού σε συγκεκριμένες ευπαθείς περιοχές στις πλαγιές γύρω από τα δάση, οι οποίες θα χρησιμεύουν σαν δεξαμενές ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών οχημάτων (2) Αποκατάσταση/επιδιόρθωση των ξερολιθιών στις πλαγιές, οι οποίες παραδοσιακά διαχώριζαν/προσδιόριζαν τα όρια των ιδιωτικών εκτάσεων γης ενώ χρησίμευαν και ως εμπόδιο στην εξάπλωση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών εντός των περιοχών που κυριαρχούν οι θάμνοι (μακκία βλάστηση). Η παρέμβαση αυτή θα ενισχυθεί από τον περιοδικό καθαρισμό της βλάστησης γύρω από τις ξερολιθιές για τον σχηματισμό αποτελεσματικής αντιπυρικής ζώνης.
  • Παρεμβάσεις κατά της υπερβόσκησης: Εγκατάσταση περιφράξεων σε διάφορα σημεία πρόσβασης κατά μήκος του ρου του ποταμού, όπου τα νεαρά σκλήθρα είναι άφθονα και θα αποτελέσουν θέσεις πραγματοποίησης δράσεων αποκατάσταση του δάσους, και αποκατάστασης μέρους του δικτύου των ξερολιθιών προκειμένου να ελεγχθεί η υπερβόσκηση.
  • Αντιπλημμυρικός έλεγχος: Αφαίρεση βράχων, πεσμένων κορμών και άλλων ογκωδών υπολειμμάτων από διάφορα σημεία ποταμών/ρεμάτων των αλλουβιακών δασών σκλήθρου προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή του νερού και η δημιουργία των εκβολών σε συγκεκριμένες θέσεις.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί διαχείριση συστάδων καλαμιών (Arundo donax)  που εμφανίζονται σε ορισμένες παράκτιες περιοχές των δασών.