Παραδοτέα

Home / Πρόοδος του έργου / Παραδοτέα

Τεχνικές εκθέσεις

 


Δημοσιεύσεις

Daskalopoulos V., Kefalogianni I., Venieraki A., Polemis E. and Zervakis G.I., 2019. Preliminary data on the underground diversity of alder (Alnus glutinosa) associated fungi. 8th MBK Conference, Patras.

Polemis E., Daskalopoulos V., Fryssouli V., Zervakis G.I., 2019. New records of ectomycorrhizal basidiomycetes associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. 8th MBK Conference, Patras.

Trigas P., 2018. A new Hypericum (sect. Drosocarpium, Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece). Nordic Journal of Botany, Volume 36, Issue 11.

Hypericum cycladicum Trigas sp. nov. (Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece) is described and illustrated. It belongs to H. sect. Drosocarpium and its closest relatives appears to be the Cretan endemic H. trichocaulon and the widespread Mediterranean H. perfoliatum. The new species is currently known from Andros, Paros and Naxos islands, but probably has a wider distribution within the Cyclades island group.


Υλικό ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

Οδηγός φυτών και μανιταριών της Άνδρου

Banner έργου: Γενικό, Δάση σκλήθρου, Μεσογειακή φώκια, Αιγαιόγλαρος και Θαλασσοκόρακας

Φυλλάδιο έργου

1o newsletter του έργου

Θεματικό newsletter: Μανιτάρια που σχετίζονται με τα σκλήθρα (Alnus glutinosa) στον οικότοπο προτεραιότητας 91E0*