Νέα

Home / Νέα

Μεταφορά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκατάσταση δενδρυλλίων σκλήθρου στο Κτήμα Αγαδάκη(Καΐρειος Βιβλιοθήκη).

Περί τα 9.000 δενδρύλλια(σπορόφυτα) σκλήθρου,τα οποία προήλθαν από τη βλάστηση σπόρων που είχαν συλλεχθεί από ενδιαιτήματα της Άνδρου, ετοιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δίσκους σποράς και σε ελεγχόμενες συνθήκες σπορείου για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως ότου φτάσουν σε κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση. Παράλληλα και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, πραγματοποιήθηκαν εργασίες δημιουργίας φυτωρίου (αλέες φύτευσης με σκίαση, δίκτυο άρδευσης και περίφραξη) στο Κτήμα Αγαδάκη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη), ενώ ολοκληρώθηκε και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη διαδικασία μεταφύτευσης των δενδρυλλίων σκλήθρου. Η μεταφορά των δενδρυλλίων σκλήθρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο φυτώριο του Κτήματος Αγαδάκη και η μεταφύτευση τους σε ειδικές σακούλες ανάπτυξης (όπου θα παραμείνουν μέχρι την τοποθέτησή τους στις οριστικές θέσεις φύτευσης στα δάση σκλήθρων της Άνδρου) έλαβε χώρα στο διάστημα…
... >>> ...

Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των κατοίκων της Άνδρου σχετικά με το έργο LIFE Andros Park στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου. Στόχος της ημερίδας και του συνόλου των ομιλιών ήταν η παρουσίαση του περιεχομένου των δράσεων του έργου, η σύνδεσή του τόσο με το προηγούμενο έργο LIFE που υλοποιήθηκε στην Άνδρο (ANDROSSPA), όσο και με το έργο LIFE Terracescape που υλοποιείται παράλληλα στο νησί, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κ. Ι. Μητσόπουλος) παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών NATURA 2000. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη ενεργής στήριξης και συμμετοχής στο έργο των κατοίκων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας με τους αντιπροσώπους του προγράμματος για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του νησιού. Μετά τις ομιλίες, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους,…
... >>> ...

Πρώτος έλεγχος του έργου

Διήμερος τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Andros Park από την εκπρόσωπο της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του προγράμματος Κα Κουτσολιούτσου πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Απριλίου 2018 στην Άνδρο. Στα πλαίσια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε επιλεγμένα σημεία υλοποίησης του έργου, όπως το Κτήμα Αγαδάκη, όπου ήδη άρχισαν οι εργασίες για τη δημιουργία του Βοτανικού Κήπου που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του έργου. Στόχος είναι ο Βοτανικός Κήπος να αποτελέσει πόλο έλξης και πληροφόρησης των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού, ενώ παράλληλα θα έχει και καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση των πληθυσμών σκλήθρου του νησιού, λειτουργώντας ως μεταβατικός σταθμός (από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις θέσεις οριστικής φύτευσης) ανάπτυξης των νεαρών δενδρυλλίων. Κτήμα Αγαδάκη. Επιπλέον, έγιναν επισκέψεις στους υγροτόπους της Βόρης και της Λεύκας, όπου φιλοξενούνται δύο σημαντικές αλλουβιακές συστάδες σκλήθρων του…
... >>> ...

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο

Βάζοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη των δασών σκλήθρου στην Άνδρο, τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2018) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλης κλίμακας σπορά σπερμάτων σκλήθρων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Εργαστήρια Συστηματικής Βοτανικής και Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας). Τα σπέρματα συλλέχθηκαν από σκλήθρα που φύονται σε αλλουβιακά εδάφη της Άνδρου, ενώ τα νεαρά δενδρύλλια ήδη βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Στους αμέσως προσεχείς μήνες, περί τα 9000 δενδρύλλια πρόκειται να μεταφερθούν σε φυτώριο το οποίο προετοιμάζεται εντός του Κτήματος Αγαδάκη στην Άνδρο (σε συνεργασία με την Καΐρειο Βιβλιοθήκη). Αφού προσαρμοστούν επαρκώς, θα μεταφερθούν αργότερα στις οριστικές θέσεις φύτευσης, δηλαδή εκεί όπου τα αλλουβιακά δάση έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση τους. Φύτευση σπερμάτων   Φύτευση σπερμάτων Νεαρά δενδρύλλια Νεαρά δενδρύλλια  
... >>> ...

Ανδρος, 28/4/2018: Ενημερωτική εκδήλωση

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, στις 18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Χώρας Άνδρου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου, όπου θα δοθούν παρουσιάσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση με την ακόλουθη θεματολογία: α. Η βιοποικιλότητα της Άνδρου, η σημασία και οι δυνατότητες ανάδειξης της, β. Τι απαιτείται για τη διατήρηση σημαντικών συστατικών της φυσικής κληρονομιάς και πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της Άνδρου και γ. Οι περιοχές NATURA 2000 και οι ευκαιρίες που προσφέρουν για βιώσιμη ανάπτυξη. Εισηγητές θα είναι οι Γ. Ζερβάκης,  Π. Τρίγκας και Η. Πολέμης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ε. Θεοδωρακοπούλου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), J. Fric (NCC), Π. Δενδρινός (MOm), E. Πολίτου, Ι.Νικολάου (Δήμος Άνδρου). Ειδικός προσκεκλημένος: Ι. Μητσόπουλος (ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας).
... >>> ...

Σχεδιάζοντας για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι η κατανομή της: οι πληθυσμοί του είδους ζουν κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Μεσογείου και των ακτών της βόρειας Αφρικής στον Ατλαντικό και τους χωρίζουν περισσότερα από 4000 χιλιόμετρα. Η απόσταση μεταξύ των πληθυσμών του είδους είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες στενής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που ασχολούνται με το είδος. (...>>> ...)
... >>> ...

Προς έναν συνδυασμό ανάπτυξης και προστασίας των περιοχών Natura 2000 – 1η Συνάντηση

Στα πλαίσια του έργου LIFE Andros Park, πραγματοποιήθηκαν στην Άνδρο τον Ιανουάριο του 2018, συνεντεύξεις και μια συνάντηση εργασίας (world café) στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συναντήσεων-επαφών με εμπλεκόμενους φορείς του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε μια από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση (bottom-up), καθώς και διαδραστικές μέθοδοι υπό την καθοδήγηση της ομάδας έργου. (...>>> ...)
... >>> ...

Πλαστικά σε ακτές και φωλιές

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες για την εκτίμηση της αφθονίας πλαστικών και μικροπλαστικών σε παράκτιες περιοχές του προγράμματος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του προγράμματος στην παραλία Κρεμμύδες και εκτός από τη δειγματοληψία έγινε και καθαρισμός της. (...>>> ...)
... >>> ...